LassePipinen Helsinki, Helsinki, Helsinki

Kaikki blogit puheenaiheesta Translaki

Translain kokonaisuudistus

Lehtitietojen perusteella julkisuuteen on levinnyt käsitys siitä, että hallitusneuvottelujen yhteydessä olisi jo sovittu  ns. translain uudistamisen  toteutuvan ainoastaan osittain. Hesarin perjantaisesta artikkelista voi päätellä, että hallituspuolueet olisivat yksimielisiä ainoastaan voimassa olevaan lakiin kirjatun lisääntymiskyvyttömyysedellytyksen poistamisesta, jolloin lain uudistaminen kokonaistarvetta vastaavaksi jäisi hyvin kyseenalaiseksi.

 

Hallitusohjelma, Seta ja lapset

Uudesta eduskunnasta löytyy 41 kansanedustajaa, jotka osana vaalikampanjaansa sitoutuivat toimimaan Setan edustajina, jos tulevat valituiksi. Osa ei varmasti ole ymmärtänyt, millaista lainsäädäntöä he ovat luvanneet ajaa. Tai jos ymmärtävät, tulee eduskunnan ja kuntapäättäjien valvoa tilannetta tarkasti.

Nyt Seta on laatinut valmiit nuotit siihen, mitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien edistäminen heidän näkökulmastaan tarkoittaa.

Translaki uudistettava pikaisesti

Tänään 17. toukokuuta vietetään kansainvälistä homo- ja transfobian vastaista päivää. Päivän tarkoituksena on muistuttaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemasta syrjinnästä. Elämme valitettavasti maailmassa, jossa kaikkien ihmisten tasa-arvoiset oikeudet eivät ole itsestäänselvyyksiä.

Myös lääkärit mukaan translaki-keskusteluun

Liitteenä olevassa Helsingin Sanomien artikkelissa haastatellaan kahta transihmistä ja -aktivistia. He esittävät artikkelin lopussa listan vaatimuksia, joista osa on nykyisen lääketieteen valossa vähintäänkin kiistanalaisia. Minäkin haluan, että maailma muuttuu niin transihmisille kuin kaikille muillekin paremmaksi. Mutta tästä  yksisilmäisestä artikkelista jäi sellainen maku, että jälleen yksi satsi toimittajiaan halusi tehdä jutun omasta kuplastaan.

F64.xx

Ns. translain uudistamishankkeen yhteydessä on tullut ilmeiseksi, että nyt vielä voimassa olevan lain perusteena oleva käsitys transsukupuolisuudesta hoitoa tarvitsevana psykologisena tilana on lääketieteen piirissä todettu vanhentuneeksi ja kapea-alaiseksi - trans- ja muunsukupuolisuutta ei terveydenhuollossa käsitellä jatkossa itsenäisinä sairaudentiloina edes järjestelmään kirjatun diagnostiikan vuoksi, koska niiden katsotaan itsestään selvästi olevan osa normaalia sukupuolista jatkumoa.  Hoitokäytännöissähän tämä periaate on ollutkin voimassa jo "jonkin aikaa".

Translaki ulotettava koskemaan myös alaikäisiä

Julkisuudessa jonkin verran esillä olleen ns. translain uudistamishankkeen eräänä keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa alaikäisille sukupuolensa juridinen vahvistaminen omalla ilmoituksella väestörekisteriä ylläpitävälle viranomaiselle.  Lievästi ROTO-epidemian saastuttamilla keskustelupalstoilla tätäkin sinänsä aiheellista tavoitetta on nyt kuitenkin pyritty vastustamaan joko omaan kiinnittyneeseen maailmankuvaan pohjaavan periaatteen vuoksi tai sitten sosiaalisen tartunnan välityksellä puhjenneen  äkillisen transkammon riivaamana.

Translaki estettävä lastensuojelun nimissä

Ihmisoikeuksilla ja tasa-arvolla perustellaan asioita, jotka ovat selkeästi lapsen edun vastaisia. Alaikäisen lapsen ihmisoikeuksiin ei voi kuulua se, että hänelle annetaan mahdollisuus tehdä loppuelämään vaikuttavia, peruuttamattomia päätöksiä vakavassa asiassa. Sukupuoli ei ole ilmoitusasia. Translaki ajaa lapsille oikeutta vaihtaa sukupuoltaan omalla ilmoituksellaan, jopa vastoin vanhempien tahtoa.  On ehdotettu jopa lasten huostaanottoa, mikäli vanhemmat eivät takaa ”turvallista kasvuympäristöä” lapsille.

Transsukupuolisten pakkosterilisaatio on valetta

Käytin tiukkaa sanamuotoa otsikossa, jotta se huomattaisiin. 
Kirjoituksen tarkoitus ei ole transfobinen, vaan tosiasian kertominen. 

Media ei ole tarkastanut steriloimistilastoja, eikä ole julkaissut uutisvinkkiä tästä. 

Suomessa ei ole pakkosteriloituja transihmisiä, eikä edes vapaaehtoisesti transsukupuolisuuden perusteella steriloituja. 

Suomessa ei ole steriloitu ketään transsukupuolisuuden perusteella

Suomessa ei ole pakkosteriloituja transihmisiä, eikä edes vapaaehtoisesti transsukupuolisuuden perusteella steriloituja. 

Suomen translaki tuli voimaan 2003 alussa ja siinä määritellään: 

"1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön;"  

KD ilmoittautui oppositiopuolueeksi vuosille 2019...2023

Eilisessä Ylen vaalitentissä vuorossa ollut Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ilmoitti puolueensa jatkavan seuraavallakin eduskuntakaudella lainsäädäntötyötä oppositiosta käsin. Perinteiseen gender-ideologiaan sitoutuneena Essayah totesi  nimittäinkin translain uudistamisen olevan kd-puolueelle hallitus- ja kynnyskysymyksen - sukupuoli ei ole  hänen tietojensa mukaan ilmoitusasia.

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä